OM NÆSTVED KULTURFORENING

NONPROFITORGANISATION

Frivillige borgere

Kultur & samvær

Nonkommercielle arrangementer.

Næstved Kulturforening er en nonprofitorganisation, der består af frivillige borgere, som vil bidrage til arrangementer, der kommer alle til gode. Her kan alle føle sig velkommen og accepteret uanset tro, kultur, sprog og handicap.

Næstved Kulturforening er helt afhængig af tilskud og sponsorater fra fonde og offentlige og private organisationer.

Kultur- og Fritidsafdelingen i Næstved kommune har hvert år bevilget tilskud til afholdelse af kunstudstillingen Handi-Art og “Kunst med Sjæl”.

VORES FORMÅL

Som forening

kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter for børn, unge og voksne borgere.

Foreningens formål er at afholde spændende kulturelle aktiviteter for børn, unge og voksne borgere.

Foreningen vil søge at repræsentere en bred vifte af befolkningen, dog vil nogle arrangementer være målrettet fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede borgere.

Foreningens formål er desuden at samarbejde med professionelle kunstnere samt amatører fra både ind- og udland som et led i fælles integration af funktionshæmmede borgere.

Handi-Art

Kunstudstillingen

"UNIK"

Den eneste af sin art i Danmark.

Kunstmessen Handi-Art betragtes som “unik” og den eneste af sin art i Danmark. Handi-Art har forankret sig i lokalsamfundet gennem årene og er en tilbagevendende begivenhed. Der har fra år til år været nye tiltag i kunstudstillingen.

Formålet med kunstmessen Handi-Art er at højne kreativitet og livskvalitet gennem kunst og kultur for borgere med funktionsnedsættelse samt at skabe samarbejde og interessefællesskaber lokalt såvel som nationalt og internationalt.

Handi-Art ønsker at synliggøre de værdifulde kunstneriske evner og værdier i en mangfoldig gruppe af mennesker med funktionsnedsættelse som fællesnævner.

Næstved Kulturforening afholder kunstmessen Handi-Art hvert år sidst i august måned i Det Gamle Ridehus på Grønnegades Kaserne i Næstved.

Adgang er gratis.